فیلم پاسخ روحانی به مخالفان مذاکرات هسته ای: با شعار و ادای حرف های تند مشکلات حل نمی شود

رئیس جمهور امروز در جمع مردم غرب تهران پاسخ برخی از انتقادات به مذاکرات هسته ای را داد.

فیلم پاسخ روحانی به مخالفان مذاکرات هسته ای: با شعار و ادای حرف های تند مشکلات حل نمی شودرئیس جمهور امروز در جمع مردم غرب تهران پاسخ برخی از انتقادات به مذاکرات هسته ای را داد.

 

 

 

 

 

 

2929

کد N836810