پلاکاردهایی در حمایت از مذاکره کنندگان در دیدار امروز روحانی با مردم

کد N836754