در رای گیری امروز صورت گرفت؛

سبحانی نیا تنها تغییر دبیران/هیات رئیسه با یک جابجایی ابقا شد

سیاسی

ترکیب دبیران هیات رئیسه مجلس با حضور احمدرضا دستغیب به جای حسین سبحانی نیا ابقا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی انتخابات هیات رئیسه مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

بر این اساس علیرضا منادی با ۱۴۵ و محمد حسین فرهنگی با ۲۰۷ نمایندگان مردم تبریز، ضرغامم صادقی ۱۵۳ و احمد رضا دستغیب ۱۳۹ نمایندگان شیراز، مهرداد بذرپاش ۱۵۰ نماینده تهران و محمد دهقان ۱۳۶ نماینده طرقبه به عنوان دبیران هیات رئیسه انتخاب شدند.

تنها عضو هیات رئیسه که نتوانست در جایگاه خود ابقا شود حسین سبحانی نیا بود که احمدرضا دستغیب جای وی را در هیات رئیسه گرفت.