ابوترابی فرد و باهنر در سمت نایب رئیسی مجلس ابقا شدند

سیاسی

محمد حسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر در چهارمین سال پیاپی در سمت نایب رئیسی مجلس ابقا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی انتخابات هیات رئیسه مجلس در دستور کار صحن علنی قرار داشت.

بر این اساس تنها نامزدهای پست نایب رئیسی محمد حسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر بودند که ابوترابی فرد با ۲۳۱ رای و باهنر با ۱۹۲ رای از مجموع ۲۶۴ رای اخذ شده در سمت نایب رئیسی مجلس ابقا شدند. تعداد رای سفید نیز ۱۱ رای بود.

محمد حسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر نامزد مشترک دو فهرست فراکسیون های اصولگرای مجلس برای انتخابات هیات رئیسه بودند.