موگرینی:

باید به ایتالیا و مالت درباره مهاجرین کمک کرد

سیاسی

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای عضو این اتحادیه باید بار کنونی بر دوش ایتالیا و مالت در خصوص موج ورود مهاجرین از دریای مدیترانه را با آنها تقسیم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی اسپاتنیک، فدریکا موگرینی اظهار داشت: ما باید آماده تقسیم مسئولیت ها باشیم. افرادی که از مدیترانه می گذرند، به ایتالیا یا مالت سفر نمی کنند بلکه به اروپا وارد می شوند.

ایتالیا و مالت به دلیل موقعیت جغرافیایی که در دریای مدیترانه دارند، اولین کشورهایی محسوب می شوند که مهاجرین آفریقایی وارد آنها می شوند. بر این اساس اتحادیه اروپا در نتیجه افزایش موج مهاجرت به این اروپا و همزمان افزایش مرگ و میر مهاجرین غیرقانونی در دریای مدیترانه در حال بازنگری در سیاست های پذیرش مهارجرین خود است.

یکی از مهم ترین طرح های اصلاحی در این خصوص آن است که سیستمی برای پذیرش مهاجرین در هریک از کشورهای اروپایی بر اساس تولید ناخالص داخلی و بیکاری طراحی شود که این طرح با مخالفت برخی از اعضا از جمله فرانسه و انگلیس روبه رو شده است.

براساس تخمین سازمان بین المللی مهاجرین، در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر ار مهاجرین غیرقانونی در مسیر عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده اند و این رقم از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نفر است.