اسکورت یک هواپیمای فرانسوی توسط جنگنده های آمریکایی

سیاسی

جنگنده های نظامی آمریکا پس از آنکه یک پرواز هواپیمایی فرانسه تهدید شد، این هواپیما را اسکورت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زمانی که پرواز شماره 22 هواپیمایی فرانسه از فرودگاه شارل دوگل پاریس عازم فرودگاه جان اف. کندی نیویورک بود، از سوی افراد ناشناس تهدید شد، جنگنده های نظامی آمریکایی آن را اسکورت کردند.

شبکه تلویزیونی WABC نیویورک گزارش داده است که این هواپیما توسط جنگنده ها به یک مکان امن هدایت شده تا بررسی های لازم درباره این تهدید انجام بگیرد.