نروژ تامین کننده اصلی گاز اروپای غربی شد

سیاسی

داده های آماری نشان می دهد نروژ جای روسیه در تامین گاز اروپای غربی را گرفته است.

به گزارزش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده های آماری منتشر شده توسط شرکت های گازی دولتی کشورهای اروپای غربی بیانگر این است که نروژ جای روسیه را به عنوان اصلی ترین تامین کننده گاز کشورهای اروپای غربی گرفته است.
بنا بر این گزارش،علت این امر این است که کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اروپای غربی تلاش می کنند از وابستگی خود به واردات گاز روسیه بکاهند.
از دیگر دلایلی که باعث شده است نروژ از نظر تامین گاز کشورهای اروپای غربی جای روسیه بگیرد این است که در پی کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ، نروژ قیمت گاز تحویلی خود به این کشورها را زودتر از روسیه تعدیل کرد.
نروژ توانسته است در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ حدود ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز به کشورهای اروپای غربی صادر کند در حالیکه روسیه در همین مدت حدود ۲۰ میلیارد و ۲۹۰ میلیون متر مکعب گاز به این کشورها صادر کرده است.