روزنامه چینی:

جنگ بین آمریکا و چین اجتناب ناپذیر است

سیاسی

یک روزنامه دولتی چین با اشاره به تحرکات آمریکا در دریای چین جنوبی جنگ بین آمریکا و این کشور را اجتناب ناپذیر خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاما نیوز، روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین با انتشار مطلبی جنگ بین این کشور و آمریکا را اجتناب ناپذیر خواند.

در مطلب این روزنامه آمده است جنگ بین آمریکا و چین در مناطق مورد مناقشه در دریای چین جنوبی اجتناب ناپذیر است مگر اینکه آمریکا دست از تقاضاهایش برای توقف ساخت جزایر مصنوعی توسط چین در این آبراه بردارد.

این روزنامه که به ارکان حزب حاکم کمونیست این کشور نزدیک است اعلام می دارد که چین در ساخت این جزایر مصنوعی بسیار مصمم است و باید با احتیاط برای برخورد احتمالی با آمریکا در این خصوص آماده شود.

در این مطلب آمده است، اگر آمریکا خواستار توقف فعالیت های چین در دریای چین است بنابر این برخورد چین و آمریکا در دریای چین اجتناب ناپذیر است.