وزیر کشور مالزی:

دانشجویان مالیزیایی که از سوریه بازمی گردند بازجویی می شوند

سیاسی

وزیر کشور مالزی از بازداشت همه دانشجویانی که از سوریه بازمی گردند از بیم اینکه مبادا به گروههای افراطی وابسته باشند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، احمد زاهد حمیدی گفت: همه دانشجویانی که از سوریه بر می گردند تحت بازجویی دقیق قرار می گیرند زیرا احتمال می رود که وابسته به گروههای افراطی باشند.

وزیر کشور مالزی تاکید کرد: بحث بازجویی از دانشجویان مطرح است نه بازداشت آنها.63 شهروند مالیزیایی هنوز در سوریه به سر می برند.

احمد زاهد حمیدی بیان کرد: دولت قصد دارد که برنامه آگاهی بخشی برای مقابله با افکار افراطی در نهادهای عمومی و مساجد و دانشگاه ها اجرا کند.