ناامنی های افغانستان به نفع پاکستان نیست

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان گفت: وجود ناامنی در افغانستان به نفع دولت پاکستان نیست و بهتر است این کشور صادقانه برای صلح در افغانستان همکاری کند.

«ملا تره خیل» نماینده مردم کوچی در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: نزدیکی و روابط حسنه دولت های افغانستان و پاکستان به نفع هر دو کشور است و مانفع مشترک ایجاب می کند دو کشور روابط نزدیک داشته باشند.

وی افزود: مردم افغانستان از پاکستان ناراضی است زیرا ناامنی ها را به پاکستان نسبت می دهند و معتقدند پاکستان برای صلح و ثبات افغانستان همکاری نمی کند.

این نماینده پارلمان افغانستان افزود: ناامنی در افغانستان به صلاح پاکستان نیست و بهتر است دولت پاکستان با کابل همکاری کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر همکاری پاکستان ضروری است و برای تامین امنیت در کشور پاکستان باید همکاری داشته باشد.

وی اظهار داشت: هر چقدر دولت پاکستان نسبت به ناامنی در افغانستان بی تفاوتی نشان داد به نفع دولت این کشور نشد؛ در حال حاضر نیز پاکستان در همین ناامنی ها درگیر شده و تب ناامنی به آنجا نیز نفوذ کرده است.

وی در پایان از دولت پاکستان خواست صادقانه در راستای صلح افغانستان تلاش کند.