فیلم/ مراسم سالگرد آزاد سازی جنوب لبنان

سیاسی

بین الملل: پانزدهمین سالروز عید مقاومت در لبنان روز گذشته در شهر النبطیه در جنوب این کشور برگزار شد.

فیلم/ مراسم سالگرد آزاد سازی جنوب لبنانبین الملل: پانزدهمین سالروز عید مقاومت در لبنان روز گذشته در شهر النبطیه در جنوب این کشور برگزار شد.