با حضور گسترده رسانه های خبری؛

آغاز نشست خبری «مشق غیرت؛ بازرسی و بازجویی ممنوع» در خبرگزاری مهر

سیاسی

نشست خبری «مشق غیرت؛ بازرسی و بازجویی ممنوع» با حضور محمد حسین صفارهرندی، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد سعید احدیان، مهدی فضائلی، علیرضا زاکانی و مسعود پزشکیان در خبرگزاری مهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «مشق غیرت؛ بازرسی و بازجویی ممنوع» به منظور حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای، تبیین توافق خوب و تاکید برعدم بازجویی از دانشمندان و بازرسی از مناطق نظامی با حضور چهره های سیاسی و رسانه ای در خبرگزاری مهر آغاز شد.

این نشست خبری که به دعوت جمعی از دانشجویان برگزار شده است، محمد حسین صفارهرندی، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد سعید احدیان، مهدی فضائلی، علیرضا زاکانی و مسعود پزشکیان به سوال خبرنگاران و دانشجویان پاسخ می دهند.

این نشست با استقبال قابل توجه رسانه های تصویری و مکتوب مواجهه شده است.