فیلم/ سقوط یک فروند جنگنده سعودی در شمال یمن

سیاسی

بین الملل: سامانه دفاعی یمن توانست یک فروند جنگنده سعودی را در استان صعده واقع در شمال یمن سرنگون کند.

فیلم/ سقوط یک فروند جنگنده سعودی در شمال یمنبین الملل: سامانه دفاعی یمن توانست یک فروند جنگنده سعودی را در استان صعده واقع در شمال یمن سرنگون کند.