امیرعبدالهیان:

سیاست دولت نگاه راهبردی به آفریقاست

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با تبریک روز استقلال ملی و جهانی قاره آفریقا از سلطه کشورهای استعمارگر ، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران روابط با قاره آفریقا را راهبردی و حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز آفریقا، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با تبریک این روز مهم که یادآور استقلال ملی و جهانی قاره آفریقا از سلطه کشورهای استعمارگر است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران روابط با قاره آفریقا را راهبردی و حائز اهمیت می داند .

امیرعبداللهیان افزود : جمهوری اسلامی ایران همواره توسعه و تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر همکاری با افریقا را از اولویتهای سیاست خارجی دانسته و دولت یازدهم نیز با نگاه به مشترکات فرهنگی ایران و آفریقا و نقش مهم آفریقا در مناسبات دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی «سیاست نگاه راهبردی به آفریقا» را مورد توجه قرار داده است .

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه با تاکید بر حضور دیپلماتیک ، اقتصادی ، فرهنگی و انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران در آفریقا ، از همه فعالان عرصه های اقتصادی ، بازرگانی ، علمی و فرهنگی کشور دعوت کرد که موضوع " نگاه به آفریقا " را به عنوان یک فرصت مهم مورد توجه قرار دهند .

امیر عبداللهیان با اشاره به روابط ممتاز تهران و اتحادیه آفریقا ، همکاری جمهوری اسلامی ایران را در حوزه های مختلف منطقه ای و بین المللی با قاره آفریقا رو به رشد خواند .

وی افزود : تروریسم و افراط گرایی نگرانی مشترک قاره آفریقا و همه مناطق جهان است که این مهم ضرورت همکاری های مشترک را در مبارزه با تروریسم اجتناب ناپذیر ساخته است .