افزایش آرای احزاب اپوزیسیون در انتخابات محلی اسپانیا

سیاسی

نتایج اولیه انتخابات محلی و منطقه ای اسپانیا نشان می دهد که دو حزب مخالف دولت آرای بیشتری را نسبت به گذشته کسب کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حزب حاکم مردم بیشترین آرا را از آن خود کرده اما این حزب آرای لازم را در شورای شهر مادرید پس از تقریبا 20 سال از دست داده است. بر این اساس میزان مشارکت مردمی در انتخابات اخیر اسپانیا نسبت به سال 2007 بالاتر بوده است.

در این دوره از انتخاباتف رای دهندگان اسپانیایی نگرانی های کلیدی را در خصوص اقتصاد و اقدامات ریاضتی دولت داشتند. حزب «پودموس» که مخالف سیاست های ریاضتی دولت است توانسته است که شورای شهر بارسلونا دومین شهر بزرگ اسپانیا را بدست بیاورد.

تحلیلگران می گوند که اسپانیا در نیمه دوم سال 2013 از رکود اقتصادی خارج شده است. حزب دیگری که توانسته در انتخابات اخیر محلی و منطقه ای اسپانیا، آرای بیشتری را نسبت به گذشته بدست بیاورد، حزب «سیودادانوس» است که آن هم مخالف سیاست های ریاضتی دولت است.