دانشگاه الازهر:

دفاع از مناطق باستانی تدمر «نبرد تمام عیار انسانی» است

سیاسی

دانشگاه الازهر مصر دفاع از منطاق باستانی شهر تدمر سوریه را «نبرد تمام عیار انسانی» به شمار آورد و نسبت به تخریب این شهر همانند شهر موصل عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المربد، دانشگاه الازهر با صدور بیانیه ای از سیطره عناصر گروهک تروریستی داعش بر شهر باستانی تدمر سوریه ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است، دفاع از مناطق باستانی در برابر غارت و چپاول و تخریب، یک نبرد تمام عیار انسانی است و باید همه طرف ها برای حفاظت و نجات این شهر از دست عناصر افراطی داعش انسجام و اتحاد داشته باشند. بر این اساس تدمر یکی از مهمترین و قدیمی ترین شهرهای خاورمیانه است.
الازهر از جامعه بین الملل خواست به منظور ممانعت از بین بردن آثار تمدنی و باستانی شهر توسط عناصر داعش وارد عمل شود، چرا که داعش تمام آثار باستانی و تاریخی شهرهای تحت سیطره خود را در عراق، سوریه و لیبی تخریب کرده است.