حزب کارگر اعلام کرد

از همه پرسی دولت انگلیس درباره اتحادیه اروپا حمایت می کند

سیاسی

سرپرست حزب کارگر انگلستان اعلام کرد که این حزب از طرح دولت این کشور برای همه پرسی درباره ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرپرست حزب کارگر انگلیس که بزرگترین حزب مخالف دولت انگلیس است اعلام کرد این حزب از طرح دیوید کامرون نخست وزیر این کشور درباره ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد.

این حزب در انتخابات اخیر پارلمان انگلیس شکست سنگینی را از حزب حاکم محافظه کار خورده است.

نخست وزیر انگلستان برای تصمیم گیری درباره ادامه عضویت کشورش در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کند.

«هریت هرمن» سرپرست حزب کارگر و هیلاری بن سخنگوی امور خارجی حزب در مقاله مشترکی که در روزنامه ساندی تایمز منتشر شد نوشتند: مردم انگلیس می خواهند حق تصمیم گیری درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا داشته باشند. بنابر این، حزب کارگر هم اکنون از طرح همه پرسی اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد.