تصاویری از نشست امروز مجلس/ظریف با چفیه صحن بهارستان را ترک کرد

کد N834145