ابوطالبی: تفاهم هسته‌ای با ایران در مسیر تعهد کامل آمریکا قرار گرفته است

انرژي هسته‌يي

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور معتقد است تفاهم هسته‌ای با ایران در مسیر تعهد کامل آمریکا قرار گرفته است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: اکنون که اوباما پس از مدتها جدال و بحث، مصوبه کنگره را امضاء کرد، رئالیسم سیاسی و حقوقی در آمریکا گام بزرگی در راه یکپارچگی برای تفاهم با ایران برداشته است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری سپس به تفسیر این موضوع پرداخته و توضیح داده است: معنای این امر آن است که الف) تفاهم هسته‌ای با ایران در مسیر تعهد کامل آمریکا قرارگرفته است ب) تعامل با ایران با تصویب هردو حزب در آن کشور رخ خواهد داد ج) قدرت منطقه‌ای ایران مورد اقبال ملی درآمریکا و تمایل جهانی برای حل معضلات واقع شده است.

به گفته ابوطالبی، مکتب رئالیسم حقوقی و سیاسی مکتب غالب و قالب اندیشه حقوقی-پارلمانی و حوزه تصمیم سیاسی آمریکا است و بدیهی است کلیت ساختار سیاسی هم از آن تبعیت کند.

سفیر پیشین ایران در استرالیا در ادامه مطلب خود در توئیتر آورده است: آمریکا آمادگی پذیرش ایران به عنوان قدرتی بزرگ که اعتبار امضای یک معاهده بین المللی در این سطح را داشته باشد، نداشت؛ اگرچه اعتراف به این واقعیت برای آنها سنگین بود، اما اکنون امضای این قانون وضع را تغییر داده است، زیرا مهم این است که اکنون، هم کنگره و هم دولت آمریکا، باید توافق با این قدرت عظیم را امضاء نمایند؛ این روی دیگر سکه در این نزاع دیپلماتیک است.

ابوطالبی با بیان این موارد اینگونه استنتاج کرده است که اکنون،ایران قلب سیاست در آمریکا چه از بعد داخلی و چه از بعد خارجی است،گفت: با این وجود کنگره و اوباما ناخواسته، هم‌هدف شده و تمامی تلاشها در این حوزه به شرح ذیل سامان می یابد؛ از مصوبات کنگره تا نشست عربی در کمپ دیوید، برای تقویت تفاهمات و هم‌رای‌سازی هم‌پیمانان و به زودی رقابت های داخلی برای انتخابات در آمریکا.

ابوطالبی معتقد است این مدل،همان روشی است که آمریکا قبل از امضاء سایر معاهدات مهم بین‌المللی انجام می داد تا اروپا و هم‌پیمانانش را قانع کند که معاهده به نفع همه است، لذا این تفاهم، اکنون میراث اوباما می شود و او نام خود را بر آن می نهد.

از نگاه این کارشناس مسائل بین الملل، وقتی تفاهم 1+5 با ایران به کنگره برود،به این معنا است که تاییدی ملی و بین المللی همانند سایر معاهدات معتبر، ولو با نامی دیگر، در انتظار این تفاهم است.

ابوطالبی تاکید می کند که افکار عمومی جهان و افکار عمومی داخل آمریکا اجازه نخواهند داد کنگره سخنی غیر از تصویب بگوید؛ چرا که این روند انزوای بین‌المللی آمریکا و معضلات داخلی را در پی خواهد داشت.

به نوشته معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در توئیتر این تفاهم البته بحثی اساسی را نیز در آمریکا دامن خواهد زد؛ اینکه مسیر تصویب ملی تفاهمات (دولت وکنگره) مهم است؟ یا نامی که بر این تفاهمات نهاده می شود؟

انتهای پیام

کد N833785