گستاخی روزنامه عکاظ: ایران عامل اصلی همه آتش های شعله ور شده در عراق، سوریه، لبنان و یمن است!

انتخاب نوشت:


این روزنامه مدعی شد: ایران در هیچ مرحله ای بخشی از راه حل مسائل منطقه نبوده بلکه بخش اصلی و جدایی ناپذیر ایجاد مشکل بوده است.
عکاظ نوشت ایران در کنفرانس های آتی پیرامون یمن جایگاهی ندارد.

به گزارش «انتخاب»، روزنامه عکاظ چاپ عربستان در گزارشی با عنوان «ایران، اساس مشکل است» مدعی شد: ایران در هیچ مرحله ای بخشی از راه حل مسائل منطقه نبوده بلکه بخش اصلی و جدایی ناپذیر ایجاد مشکل بوده است.

زمانی که از بحران یمن سخن به میان می آوریم، ایران ویرانگر اصلی این کشور است و از طریق سرسپردگان خود به نام حوثی ها آن را ربوده است!

در ادامه این گزارش ادعا شده است: حال که ایران عنصر اصلی ایجاد مشکلات است و ویرانگری را صادر می کند، به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که می تواند به ایجاد صلح کمک کند. ایران که پایه و اساس همه کانون های تنش و عامل اصلی همه آتش های شعله ور شده در عراق، سوریه، لبنان و یمن است، نمی تواند ادعای صلح کند.

در پایان این گزارش آمده است: بر این اساس، ایران در هیچ یک از کنفرانس هایی که در آینده در ژنو یا هر مکان دیگری برای حل بحران یمن برگزار می شود، جایگاهی ندارد و اگر تمایل به حضور در این کنفرانس ها داشته باشد، باید به قطعنامه های مشروع بین المللی، بیانیه ریاض ، پایان دادن به کودتای حوثی ها و حمایت از مشروعیت در یمن اذعان کند!

52261

کد N833649