فیلم/ بمباران مواضع داعش در عراق

سیاسی

بمباران مواضع داعش در عراق در حالی ادامه دارد که این گروه تروریستی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

فیلم/ بمباران مواضع داعش در عراقبمباران مواضع داعش در عراق در حالی ادامه دارد که این گروه تروریستی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.