ولدالشیخ با معاون عبدربه منصورهادی دیدار کرد

سیاسی

منابع عربی از دیدار نماینده سازمان ملل در امور یمن با خالدبحاح در ریاض خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل  از الیوم السابع، «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده سازمان ملل در امور یمن با «خالد بحاح» نخست وزیر مستعفی یمن و معاون عبدربه منصورهادی در ریاض دیدار کرد.

کابینه مستعفی یمن نیز در این نشست حضور داشت.