در هلند انجام شد؛

حذف نام اسرائیل از نقشه و جایگزین شدن آن با نام فلسطین

سیاسی

رستورانی در شهر رتردام هلند اقدام به حذف نام رژیم صهیونیستی از نقشه و جایگزین کردن آن با نام فلسطین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مالک رستورانی در شهر رتردام هلند که عمده مشتریانش را مردمانی از خاورمیانه تشکیل می دهند اقدام به حذف نام اسرائیل از نقشه ای که در آن مکان موجود بوده کرده است. 

این فرد پس از حذف نام اسرائیل اقدام به نوشتن نام فلسطین در نقشه کرده است. 

به گزارش مهر، نقشه های تولید شده در اغلب کشورهای جهان به جای نام فلسطین نام اسرائیل را در منطقه خاورمیانه درج می کنند. 

اقدام این رستوران دار هلندی در حدف نام اسرائیل از نقشه در حالی انجام می شود که در ماه های اخیر چند کشور اروپایی اقدام به شناسایی کشور مستقل فلسطین کرده اند.