«استانکزی» به عنوان وزیر دفاع افغانستان به پارلمان معرفی شد

سیاسی

رئیس جمهور افغانستان پس از گذشت هفت ماه سرانجام وزیر پیشنهادی دفاع را به پارلمان این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «معصوم استانکزی» به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و ژنرال «قدم شاه شهیم» به عنوان رییس ستاد کل ارتش رسما از سوی اشرف غنی به پارلمان افغانستان معرفی شدند.

قابل ذکر است که برخی از چهره های سیاسی در افغانستان وزیر پیشنهادی دفاع را عامل ترور برهان الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح افغانستان می دانند و با وزارت وی مخالف اند.

قابل ذکر است که پیش از این نیز «افضل لودین» به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع به پارلمان معرفی شد اما مخالفت عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان سبب شد وی از گرفتن پست وزارت انصراف دهد.