افزایش بی سابقه خودکشی در میان کودکان سیاه پوست آمریکایی

سیاسی

نتایج یک تحقیق جدید در آمریکا نشان می دهد که میزان خودکشی در میان کودکان سیاه پوست این کشور از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۲ دو برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نکته عجیب در مورد نتایج این تحقیق آن است که میزان خودکشی در میان کودکان سفید پوست کاهش یافته است. 

نتایج این تحقیق که در نشریه JAMA منتشر شده به بررسی آمار خودکشی در میان کودکان پنج تا ۱۱ سال در دوره زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۲ می پردازد. 

برهمین اساس میزان خودکشی در میان کودکان سیاه پوست آمریکایی از ۱.۷۸ در هر یک میلیون نفر به ۳.۴۷ افزایش یافته اما در میان کودکان سفید این میزان از ۱.۹۶ به ۱.۳۱ کاهش یافته است. 

این آمار به نوعی گویای نژادپرستی موجود در آمریکاست که به طور مرتب شاهد بی عدالتی های گسترده علیه اقلیت هاست. 

در همین رابطه شب گذشته در اوهایو افسر پلیسی که متم به قتل دو شهروند سیاه پوست بود در دادگاه تبرئه شد و همین امر موجب به راه افتادن دوباره اعتراضات ضد بی عدالتی در آمریکا گردید.