فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در الجراجیر

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در راستای پاکسازی این کشور از گروه های تروریستی با تروریست ها در منطقه الجراجیر و جرود فلیطا درگیر شدند.

فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در الجراجیربین الملل: نیروهای ارتش سوریه در راستای پاکسازی این کشور از گروه های تروریستی با تروریست ها در منطقه الجراجیر و جرود فلیطا درگیر شدند.