تاکید مصر بر ضرورت تشکیل نیروی مشترک عربی پیش از 29 ژوئن

سیاسی

محمد حجازی رئیس ستاد مشترک ارتش مصر گفت گه باید پیش از ژوئن اقدامات مربوط به تشکیل نیروی مشترک عربی پایان یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس ستاد مشترک ارتش مصر در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه نشست روسای ستاد مشترک کشورهای عضو اتحادیه عرب، عنوان کرد: طبق مصوبه اجلاس قبلی شرم الشیخ، باید اقدامات لازم برای ایجاد نیروی مشترک عربی پیش از 29 ژوئن آینده به پایان برسد.
روسای ستاد مشترک ارتش کشورهای عضو اتحادیه عرب صبح امروز نشست دوم خود را در مقر اتحادیه برای بررسی ساز و کارهای تشکیل نیروی مشترک عربی و اجرای مصوبات اجلاس شرم الشیخ که در 29 مارس گذشته برگزار شد، شروع کردند.
روسای ستاد مشترک عربی نشست اول خود را در 22 آوریل گذشته برگزار و توافق کردند که کشورهای عربی نیازمند ایجاد مکانیزم دسته جمعی از طریق تشکیل نیروی مشترک هستند تا در صورت ضرورت آماده مداخله سریع باشد.