بانک مرکزی اروپا:

اروپا نیازمند اصلاحات اقتصادی ساختاری است

سیاسی

رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفت کشورهای منطقه یورو باید به اصلاحات ساختاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ماریو دراگی که در اجلاس اقتصاد سخن می گفت، افزود: چشم انداز منطقه یورو نسبت به هفت سال گذشته، روشن تر است اما همچنان نیاز به تلاش های بیشتری در این زمینه داریم.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته طی سال های گذشته نتوانسته بدهی های عظیم کشورهای عضو را پرداخت کند، افزود: اقدامات انجام گرفته به معنای پایان چالش های ما نیست و تمام مشکلات ما را حل نکرده است.

وی خواستار مشارکت دادن دولت ها در اصلاحات ساختاری به طور سیستماتیک شد تا بار دیگر اقتصاد اروپا شاهد رشد و پیشرفت باشد. دراگی در عین حال هشدار داد که چشم انداز کنونی و نتایج ارزیابی ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در منطقه یورو کمتر از یک درصد خواهد بود و میزان بالای بیکاری می تواند دائمی باشد.