یک مقام مسئول در جیبوتی:

کشتی دیگری محموله کشتی ایرانی را به یمن منتقل خواهد کرد

سیاسی

یک مقام مسئول در بندر جیبوتی گفت که محموله کشتی ایرانی پهلو گرفته در این بندر توسط یک کشتی دیگر و از طریق برنامه جهانی عذا به یمن منتقل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، یک مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود، گفت که مسئولان بندر جیبوتی روز شنبه تخلیه بار کشتی نجات ایرانی را به منظور بازرسی آن قبل از انتقال به یمن شروع کرده اند.
مقام مذکور افزود: طبق توافق صورت گرفته میان ایران و سازمان ملل متحد، برنامه غذایی جهانی مسئول انتقال محموله ۲۵۰۰ تنی کشتی ایرانی به یمن خواهد بود.
همچنین طبق اظهارات این مقام، مسئولان جیبوتی بازرسی از کشتی ایرانی را بر عهده خواهند داشت. این در حالی است که پیش از این اداره گمرک جیبوتی و نماینده صلیب سرخ جهانی مسئول بازرسی از این کشتی معرفی شدند بود.