فعال حقوقی آلمانی:

آل سعود بدون سی آی ای هویت ندارد

سیاسی

کریستوف هرتزل فعال حقوقی آلمانی گفت که خاندان آل سعود بدون سرویس اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) هویت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ نت، هرتزل که در کشتی کمک های انسانی ایران اعزامی به یمن حضور دارد، عنوان کرد: تاریخ مصرف آل سعود به اتمام رسیده است و غرب می خواهد این خاندان را کنار بگذارد که بدون تردید این اتفاق در آینده ای نزدیک رخ خواهد داد.
وی با اشاره به تجاوز آل سعود به یمن گفت: این تجاوز وسیله ای برای فرار از سرنوشت محتوم آل سعود است، چرا که قدرت حاکم در عربستان در تلاش است با ایجاد فتنه جنگ علیه یمن غرب را به باقی ماندن در مسند قدرت قانع و جایگاه خود را در عربستان تقویت کند.