فیلم/ درگیری در مناطق غربی پایگاه «الحبانیه» عراق

سیاسی

بین‌الملل: نیروهای مردمی و ارتش عراق که عملیات آزادسازی شهر الرمادی را آغاز کرده‌اند، با تروریست‌های داعش در مناطق غربی پایگاه «الحبانیه» به شدت درگیر شدند.

فیلم/ درگیری در مناطق غربی پایگاه «الحبانیه» عراقبین‌الملل: نیروهای مردمی و ارتش عراق که عملیات آزادسازی شهر الرمادی را آغاز کرده‌اند، با تروریست‌های داعش در مناطق غربی پایگاه «الحبانیه» به شدت درگیر شدند.