از سوی رییس قوه قضائیه انجام شد

صدور ابلاغ قضات هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی

قوه قضاييه

از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ قضات هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی صادر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه، ابلاغ‌های قضات هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه صادر و جلسات این هیات به زودی برگزار می‌شود.

هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی بر اساس ماده 5 -الحاقی 1376/6/29 - قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تشکیل و بر اساس مواد 6 و 7 قانون مذکور و مواد 46 الی 52 آیین نامه قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات کشور به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی رسیدگی خواهد کرد.

انتهای پیام

کد N832364