فیلم/ وضعیت مسجد امام علی (ع) پس از انفجار انتحاری

سیاسی

مسجد امام علی (ع) در قطیف عربستان روز گذشته در هنگام برگزاری نماز جمعه صحنه انفجار انتحاری بود که در نتیجه آن 21 نفر کشته و بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند.

فیلم/ وضعیت مسجد امام علی (ع) پس از انفجار انتحاریمسجد امام علی (ع) در قطیف عربستان روز گذشته در هنگام برگزاری نماز جمعه صحنه انفجار انتحاری بود که در نتیجه آن 21 نفر کشته و بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند.