با مجور وزارت کشور برگزار می شود؛

تجمع دانشجویان در اعتراض به روند نامناسب مذاکرات هسته ای

سیاسی

دانشجویان هدف از این تجمع را حمایت از مطالبات رهبری در خصوص مذاکرات هسته ای، مطالبه نظارت مجلس بر مذاکرات، رعایت خط قرمزها و عدم پذیرش رژیم بازرسی های غیر متعارف اعلام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه های تهران و اقشار مختلف مردم ساعت ۱۷ امروز(شنبه) در حمایت از مطالبات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با مذاکرات هسته ای میدان فلسطین تهران تجمع می کنند.

دانشجویان تهرانی پیش از این برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی درخواست تجمع کرده بودند که با مخالفت وزارت کشور روبرو شد، از این رو دانشجویان با موافقت و دریافت مجوز از وزارت کشور برنامه تجمع خود را به میدان فلسطین تغییر دادند.

دانشجویان هدف از این تجمع را حمایت از مطالبات رهبری در خصوص مذاکرات هسته ای، مطالبه نظارت مجلس بر مذاکرات و اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی، رعایت خط قرمزها و عدم پذیرش رژیم بازرسی های غیر متعارف اعلام کرده اند.