هنوز هیچ توافقنامه اطلاعاتی با پاکستان امضا نشده است

سیاسی

رئیس شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد هنوز هیچ تفاهمنامه اطلاعاتی میان افغانستان و پاکستان امضا نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در این حالی است که برخی مقامات امنیتی افغانستان اخیرا از امضای این تفاهمنامه خبر داده بودند.

«نجیب منلی» سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید آنچه در حال حاضر به امضا رسیده است تنها پیش نویس توافقنامه است و هنوز توافقنامه اصلی به امضا نرسیده است.

انتشار خبر امضای توافقنامه اطلاعاتی کابل ـ اسلام آباد واکنش تند برخی مقامات و چهره های سیاسی افغان را در پی داشت. پارلمان افغانستان و «حامد کرزای» رئیس جمهور سابق، خواهان لغو این تفاهمنامه شدند.