کاخ سفید: رفع تحریم‌های ایران منوط به بازرسی‌های سرزده است

واحد مرکزی خبر نوشت:


جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت:رفع تحریم های ایران منوط به بازرسی های سرزده است.

این سخنگو در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید رهبر معظم ایران اعلام کرد که ایران اجازه هیچگونه بازرسی از مراکز نظامی و یا مصاحبه با دانشمندان هسته ای خود را تحت هر توافقی با قدرت های جهانی نمی دهد،گفت : ما در بطن توافق سیاسی که در اوایل آوریل حاصل شد به طور شفاف اعلام کرده ایم که چگونه بایستی راههای دستیابی با ایران به تسلیحات اتمی را مسدود می کنیم و چگونه بازرسان بین المللی بایستی متعهد بودن ایرانی ها به توافق را راستی آزمایی کنند و راستی آزمایی این تعهد شامل وضع بازرسی های سرزده است که بر برنامه اتمی این کشور قرار داده شده است.

وی  افزود: تنها موضوعی که آمریکا و هم پیمانانش در گروه پنج به علاوه یک با آن موافقت خواهند کرد توافقی نهایی است که منعکس کننده رئوس مطالب توافق سیاسی است که در هفته نخست آوریل به تصویب رسید و در آن توافق سیاسی جامعه بین المللی و هم پیمانان ما در گروه پنج به علاوه یک  و ایرانی ها به طور شفاف اعلام کردند که آنچه بر برنامه اتمی ایران وضع خواهد شد بازرسی های سرزده خواهد بود که بر هر برنامه اتمی کشورهای دیگر هم وضع شده است و موفقیت اجراشدن این بازرسی ها پیش از آنکه رئیس جمهور توافق را امضاء کند،ضروری است.اجرایی شدن این موضوع همچنین تا پیش از آنکه تحریم های ایران رفع شوند ،ضروری است.این موضوعی است که رئیس جمهور و هم پیمانانمان در گروه پنج به علاوه یک امیدوارند که ایران آن را انجام دهد.

52261

کد N831873