سید حسن نصرالله:

دیگر سکوت نخواهیم کرد

سیاسی

دبیر کل حزب الله لبنان در دیدار با جانبازان مقاومت به مناسبت روز جانباز در سخنانی اعلام کرد که امکان اعلام بسیج عمومی علیه تکفیری ها وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان، در دیدار با شماری از جانبازان مقاومت به مناسبت روز جانباز اظهار داشت: خطر کنونی در لبنان شبیه خطر سال ۱۹۸۲ است و امکان اعلام بسیج عمومی علیه تکفیری ها وجود دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: شرایط فعلی که خطر موجودیتی ما را تهدید می کند مرحله ای است که ما تمام نیروها و امکاناتمان را برای مقابله با تکفیری ها به کار خواهیم گرفت. ما در هر مکان و با چشمانی باز و هوشیاری کامل با تکفیری ها مبارزه خواهیم کرد و هر کسی که چنین گزینه ای را نمی پسندد آنچه را مناسب می بیند انجام دهد.

دبیر کل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: ما به اهانت هایی که به دستاوردهای مقاومت می شود اهمیتی نمی دهیم و این امر اراده ما را از بین نمی برد، روحیه مقاومت باید عالی باشد و شرایط روحی روانی ما در وضعیت بسیاری خوبی قرار دارد.

وی اظهار داشت: از امروز به بعد دیگر سکوت نخواهیم کرد نبرد با تکفیری ها نبرد موجودیتی و نبرد دین است چرا که با وجود چنین تکفیری هایی، دینی برای ما نخواهد بود. اکنون زمان بسیج عمومی است همه می توانند حتی به صورت شفاهی در آن مشارکت کنند، علما باید در این زمینه صحبت کنند و هر کسی که دارای فرزند شهید است نیز باید در این زمینه سخن بگوید.