رکن آبادی در گفتگو با مهر:

عربستان بی فایده بودن حمله را فهمیده / امیدی به مجامع جهانی نیست

سیاسی

سفیر سابق ایران در لبنان با بیاناینکه عربستان سعودی به این نتیجه رسیده که استمرار عملیات نظامی دریمن هیچ فایده ای نداشته تاکید کرد: با قطعنامه ۲۲۱۶ و حمایت از متجاوز، هیچ امیدی به مجامع جهانی نیست.

غضنفر رکن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آینده تحولات یمن و تصمیم احتمالی رژیم آل سعود در این رابطه اظهار داشت: به نظر می رسد عربستان به این نتیجه رسیده است که استمرار این وضعیت هیچ نتیجه ای نداشته و منجر به ایجاد یک فضای تنفر نسبت به این رژیم در افکار عمومی جهان شده است.

وی گفت: کشورهای مختلف این سئوال اساسی را دارند که چرا عربستان مردم مظلوم یمن را به خاک و خون می کشاند و چه انگیزه ای را دنبال می کند!؟ آیا اقدامی از داخل یمن علیه عربستان شده است!؟

رکن آبادی ادامه داد: اهدافی که  رژیم آل سعود در این حمله دنبال می کرد از جمله باز گرداندن منصور هادی رئیس جمهور مستعفی به صنعا و عقب راندن انصارالله به صعده، هیچ کدام محقق نشده است؛ پس استمرار این عملیات هیچ تاثیر  و نتیجه ای ندارد، بنابراین به نظر می رسد عربستان به این نتیجه رسیده که دست از این اقدامات بردارد و آن را عملی خواهد کرد.

سفیر سابق ایران در لبنان در رابطه به اینکه آیا مجامع جهانی اقدام متفاوتی در این رابطه خواهند کرد یا خیر، تصریح کرد: متاسفانه با صدور قطعنامه ۲۲۱۶ از سوی شورای امنیت که به جای محکومیت متجاوز از آن حمایت کرد، هیچ امیدی به مجامع جهانی نیست و می توان گفت که حداقل اقدامات آنها در کوتاه مدت تاثیرگذار نخواهد بود.