هزینه سفر اخیر احمدی نژاد به ترکیه،ساختمان دانشگاه شخصی و ساختمان ولنجک را چه کسی می دهد؟

نعمت احمدی،وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

کد N831672