روسیه مصمم به دریافت بدهی های خود از اوکراین است

سیاسی

دیمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه اظهار داشت که اگر اوکراین از بازپرداخت بدهی های خود خودداری کند، این کشور موضعی سرسختانه در برابر کی یف اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دیمیتری مدودف گفت: بیانیه پارلمان اوکراین نشان از تناقض بالای آنها دارد زیرا به گونه ای سخن گفته اند که گویا دباره بدهی های شخصی سخن می گویند اما به نظر می رسد که همزمان تمایلی برای بازپرداخت بدهی های دولت یانوکویچ ندارند.

وی افزود این بدان معناست که دولت بلشویک نخواهد بدهی های دولت تزاری را پرداخت کند؛ اگر این موضوع رسمیت یابد، بدین معنا خواهد بود که باید بر بازپرداخت بدهی های اوکراین به صندوق بین المللی پول نیز تاثیر بگذارد.

نخست وزیر روسیه تاکید کرد که مسکو موضعی به شدت سخت گیرانه در خصوص دریافت مطالبات خود از کی یف اتخاذ کرده و از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد. هفته گذشته پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که براساس آن دولت این کشور این حق را خواهد داشت تا زمان بازپرداخت بدهی های خارجی از جمله 3 میلیارد دلار بدهی این کشور به روسیه را از مهلت قانونی به تاخیر بیاندازد.

این در حالی است که به گفته مقامات اوکراینی این کشور باید ظرف چهار سال آینده 30 میلیارد دلار بدهی خارجی و 17 میلیارد دلار بدهی داخلی خود را پرداخت کند.