فیلم/ تسلط انقلابیون یمن بر پایگاه سعودی «معزاب»

سیاسی

بین‌الملل: کمیته‌های انقلابی یمن امروز پس از شلیک چند خمپاره به پایگاه نظامی «معزاب» وابسته به سعودیها موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند.

فیلم/ تسلط انقلابیون یمن بر پایگاه سعودی «معزاب»بین‌الملل: کمیته‌های انقلابی یمن امروز پس از شلیک چند خمپاره به پایگاه نظامی «معزاب» وابسته به سعودیها موفق شدند کنترل آن را در دست بگیرند.

در ابتدای این فیلم تصاویری پخش می شود که پیش از انجام عملیات از داخل پایگاه «معزاب» گرفته شده است.