عکس روی جلدی که نشریه آتلانتیک برای مصاحبه با اوباما انتخاب کرد

مذاکرات هسته ای ایران با 5 بعلاوه 1,باراک اوباما

نشریه آمریکایی آتلانتیک که در شماره تازه خود مصاحبه مفصلی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره موضوعات مختلف انجام داده است عکس زیر را برای روی جلد خود انتخاب کرده است.

تیتر آتلانتیک برای این مصاحبه این است: 

ببینید: اسم من روی این (توافق) است : دفاع اوباما از موافقت هسته ای با ایران[اینجا]

ترجمه متن کامل مصاحبه باراک اوباما با آتلانتیک را به نقل از واحدمرکزی خبر  اینجا بخوانید
4949

کد N831400