جهانگیرزاده در گفتگو با مهر تاکید کرد:

دبه درآوردن آمریکا قابل پیش بینی بود/ افزایش تردیدهای تیم ایرانی

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه از ابتدا پیش بینی بد عهدی از سوی آمریکایی ها می شد، گفت: معتقدم مذاکره کنندگان ما خیلی جدی تر هستند و البته تردید های آنها نسبت به غرب بیشتر از گذشته شده است.

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دبه درآوردن آمرکایی ها و طرف غربی در مرحله پیش از نگارش متن توافق جامع هسته ای اظهار داشت:این مسئله نشان می دهد که دشمن قابل اعتماد نیست و از ابتدا هم گفته می شد که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و «حد یقف» ندارند و زیاده خواهد هستند.

وی تصریح کرد: در عین حال معتقدم این نوع رفتارهای آنها هیچ ممانعتی از تداوم مذاکرات نخواهد کرد؛ مذاکرات باید ادامه یابد و باید در برابر زیاده خواهی های آنها ایستاد، چون مذاکرات عرصه یک جنگ است و ترک صحنه جنگ به معنای پیروزی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: باید آمریکایی ها در دنیا افشا بشوند و همه بدانند که آنها بدنبال زورگویی و تلاش برای یک مذاکره با سود صد درصدی هستند و خواهان توسعه صلح در جهان نیستند؛ من معتقدم نتیجه مذاکرات با این رفتار منفی آمریکایی ها حتما به ضرر خودشان خواهد بود و در این تردیدی نیست.

جهانگیرزاده در پاسخ به این سئوال که آیا پیش بینی می کردید که آنها در این مرحله از مذاکرات دبه در بیاورند اظهار داشت: نه؛ البته تا حدودی طبیعی است و از ابتدا پیش بینی چنین رفتارهایی می شد، اما معتقدم این کارهای آنها مانع رسیدن به یک چارچوب توافق د رانتها نخواهد شد، یعنی آنها به تعبیر رهبری بیش از ما به توافق نیاز دارند و همین باعث می شود که در چارچوب ها حرکت کنند.

تردیدهای مذاکره کنندگان ما نسبت به غربی ها بیشتر شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تاکید کرد: همانطور که دو روز پیش مقام معظم رهبری فرمودند، مذاکره کنندگان ما باید توجه داشته باشند که قوای نظامی کشور موذن به حضور بیگانگان نیستند و مصاحبه با دانشمندان هسته ای ما نیز کاملا امر مطرودی است و همین نکات به قدر کافی برجسته است.

وی گفت: به نظر مذاکره کنندگان ما هوشیاری و انگیزه های انقلابی کافی را دارند و می دانند که عنصر مذاکره آنها محدود به زمان نخواهد شد.

جهانگیرزاده افزود: این مذاکره می تواند تا دهها و یا صدها سال دیگر مایه افتخار خود آنها و کشور باشد، معتقدم مذاکره کنندگان ما خیلی جدی تر هستند؛ البته تردیدهای آنها نسبت به رفتار غربی ها نیز نسبت به سابق بیشتر شده است و این به نظر من امر مثبتی است و به همین دلیل غربی ها در این جهت هوشمندانه عمل نکرده اند و می توانستند دقیق تر اقدام کنند.