سوال از وزیر ارشاد اسلامی در صحن علنی مجلس

ایلنا نوشت:

 دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه ۳ تا چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۹۴ به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (یک‌فوریت‌این‌طرح‌در جلسه‌علنی‌ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ به‌تصویب رسید)

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید)

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح‌ الحاق یک بند به عنوان بند (ه‍) به تبصره جزء (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ۳۰/۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید)

-گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (یک‌فوریت‌ این‌ طرح ‌در جلسه‌ علنی ‌مورخ۲۲/۲/۱۳۹۳به‌تصویب رسید و تقاضای ‌رسیدگی ‌طبق ‌اصل۸۵ قانون ‌اساسی‌ در جلسه ‌علنی‌ مورخ۹/۲/۱۳۹۴ اعلام‌ گردید)

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای‌مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض‌وبرقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۱ (یک‌فوریت‌این‌طرح‌در جلسه‌علنی مورخ۲۲/۴/۱۳۹۳ به تصویب رسید)

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رسید)

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور (دراجرای‌ماده ۱۰۴ آئین‌نامه‌داخلی‌ با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استان‌ها ارائه شده است و در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

-گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

-بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (در اجرای ماده ۱۴۶ آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان محترم و دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

سؤال

 سؤال هفت نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 همچنین بر اساس دستور کار اعلامی صحن علنی مجلس شورای اسلامی، موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱. انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه ‌شنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۴ قرار دارد.

۲. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (در اجرای‌تبصره (۱) ماده (۲۲۱) آئین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌شورای‌اسلامی) (شماره چاپ ۱۴۲۳)

۳. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور (شماره گزارش۳۳)

۴. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات‌ و فناوری در خصوص‌ نحوه ‌اعطای ‌بورس‌ تحصیلی ‌و جذب هیئت علمی از سال ۱۳۶۸ تاکنون (شماره‌گزارش۳۱)

انتخاب ناظرین درمجامع و شورا‌ها

انتخاب ‌یک‌نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی ‌مجلس‌شورای‌اسلامی به‌عنوان ‌ناظر بر اجرای ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور (موضوع ‌ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷)

 

 

1717

کد N831327