فیلم/ مصادره تسلیحات ساخت آمریکا متعلق به داعش در عراق

سیاسی

بین‌الملل: نیروهای بسیج مردمی در عراق یک انبار نگهداری تسلیحات متعلق به داعش را که ساخت آمریکا بود کشف و محتویات آن را ضبط کردند که به گفته کارشناسان حتی ارتش عراق هم چنین تسلیحاتی را در اختیار ندارد.

فیلم/ مصادره تسلیحات ساخت آمریکا متعلق به داعش در عراقبین‌الملل: نیروهای بسیج مردمی در عراق یک انبار نگهداری تسلیحات متعلق به داعش را که ساخت آمریکا بود کشف و محتویات آن را ضبط کردند که به گفته کارشناسان حتی ارتش عراق هم چنین تسلیحاتی را در اختیار ندارد.