دستور کار هفته آینده صحن علنی اعلام شد؛

برگزاری انتخابات هیات رئیسه/پاسخ جنتی به سوال ۷ نماینده

سیاسی

انتخابات اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر مجلس شورای اسلامی هفته جاری در سه روز کاری جلسه علنی تشکیل می دهد. بر این اساس اولین دستورات جلسه علنی ادامه رسیدگی به کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی است.

نمایندگان ملت همچنین در هفته جاری گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را نیز بررسی خواهد کرد.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق و ارز نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان وکلای ملت هفته جاری گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح اساسنامه شرکت ملی نفت نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد. این گزارش از اواخر سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است.

وکلای ملت هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اعمال بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیر مستقیم قوانین بودجه را نیز بررسی خواهد کرد.

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح استفساریه ماده ۵۹ برنامه پنجم توسعه نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

وکلای ملت هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی را بررسی نیز خواهد کرد.

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور نیز در دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری قرار دارد.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز یازدهمین دستور جلسه علنی در هفته جاری است.

هفته جاری همچنین سوال هفت نفر از نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار مجلس قرار دارد. علاوه بر این سه شنبه هفته جاری انتخابات هیات رئیسه مجلس برگزار می شود.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تفریغ بودجه سال ۹۱ نیز هفته جاری در اجرای ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار جلسه علنی قرار دارد.

وکلای ملت هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم درخصوص نحوه اعطای بورس و جذب هیات علمی از سال ۶۸ تاکنون نیز در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد.