مخالفت شدید دولت مستعفی یمن با شرکت ایران در مذاکرات ژنو

واحدمرکزی خبر نوشت:

الوطن در گزارشی نوشت: دولت یمن و کشورهای همسایه آن با شرکت در مذاکرات ژنو مخالفند.
پایگاه اینترنتی روزنامه الوطن کویت در گزارشی نوشت دولت مشروع (مستعفی) یمن و کشورهای همسایه یمن قاطعانه با مشارکت ایران در هر مذاکره ای در ارتباط با یمن مخالفت کردند.
ریاض یاسین گفت دولت عبدربه منصور هادی از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است و در مذاکرات یمنی که سازمان ملل متحد اعلام کرد در بیست و هشتم این ماه در ژنو برگزار خواهد شد ، شرکت نخواهد کرد.
وی افزود تا زمانی که شورشیان حوثی از مناطقی که تحت کنترل خود دارند عقب نشینی نکنند در هیچ مذاکره ای شرکت نخواهیم کرد.
خالد بحاح نخست وزیر یمن نیز پیش از سفر فرستاده سازمان ملل متحد به تهران بر مخالفت با مشارکت ایران در مذاکرات تاکید کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) نیز از این موضع یمن حمایت کردند.
عبدالله معلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفت ایران در مشورتهای ژنو هیچ جایگاهی ندارد.
ایران نقش سازنده ای بازی نکرد به همین دلیل نمی توان با دعوت از ایران برای شرکت در مذاکرات به نقش منفی اش پاداش داد.

4949

کد N831086