عفو بین الملل اعلام کرد:

اهمال قطر در اصلاح وضعیت کارگران مهاجر

سیاسی

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد اقدامات قطر در جهت بهبود وضعیت یک و نیم میلیون کارگر مهاجر در این کشور کافی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش جدید سازمان عفو بین الملل درباره شرایط ناعادلانه کاری در قطر در حالی منتشر می شود که این کشور به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2022، وعده اصلاح در شرایط کارگان مهاجر را داده بود.

با این حال وزارت کار و مسائل اجتماعی قطر با رد گزارش سازمان عفو بین الملل گفته است که بسیاری از ادعاهای مطرح شده در این گزارش دقیق نیست. بر این اساس در طول یک سال گذشته تغییرات مهمی برای بهبود وضعیت کارگران مهاجر در قطر انجام شده است.

در این خصوص مصطفی قدری محقق عفو بین الملل به خبرنگاران گفت: بدون اقدام سریع، وعده سال گذشته قطر برای بهبود وضعیت کارگران مهاجر، این افراد در معرض خطری جدی قرار خواهند گرفت.