حبیبی:به احترام احزاب و نمایندگی از موتلفه در رای گیری هیئت رئیسه شرکت کردم

باشگاه خبرنگاران نوشت:

محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با انتقاد از مدیریت ابتدایی جلسه گفت: حزب مؤتلفه اسلامی قرار نبود در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کند و ما به عنوان یک گردهمایی در نشست امروز شر کت کردیم.

وی در ادامه افزود: در ابتدای جلسه نحوه مدیریت و نحوه رأی گیری به راه درستی پیش نمی‌رفت اما در اواسط جلسه به دلیل تغییر مدیریت برنامه و نحوه رأی گیری و به دلیل اینکه افراد زیادی از احزاب مختلف در این جلسه شرکت کردند، ما نیز در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کردیم و بنده به عنوان نماینده حزب مؤتلفه در رأی گیری برای تعیین هیئت رئیسه شرکت می‌کنم.

 

1717

 

 

کد N830558