عبدالله عبدالله:

محتوای تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان با پیش نویس آن تفاوت دارد

سیاسی

رئیس اجرایی دولت افغانستان می گوید محتوای تفاهمنامه اطلاعاتی با پاکستان با چیزی که پیش از امضای آن اعلام شده بود متفاوت است و لذا باید به صورت فوری مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عبدالله عبداله، رئیس اجرایی دولت افغانستان به جمع مخالفان تفاهمنامه اطلاعاتی کابل ـ اسلام آباد پیوست.

وی گفت: محتوای تفاهمنامه با چیزی که پیش از امضای آن اعلام شده بود متفاوت است و لذا باید به صورت فوری مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد.

قابل ذکر است که رئیس امنیت ملی افغانستان نیز یکی از مخالفین مهم این تفاهمنامه اطلاعاتی است که از امضای این توافقنامه امتناع ورزیده بود.

علاوه بر وی، حامد کرزی و اعضای پارلمان افغانستان نیز از این توافقنامه انتقاد کرده بودند.